+31 (0)20 2060700Max Sneakers Ultra Wit 0 1 Essential Nike Maat 43 Heren Air 2info@devos.nl0 Heren Air 2 Essential Maat Nike 43 Sneakers Ultra 1 Wit Max

M Wolfskin Jack Outdoorbroek Jwp Blue Night Heren Pant qtqxCfa7

Menu
Grijs Driekwart Sunderland S line Outdoorbroek Mannen Maat Life qtn0UpFx
Denim Jeans Pmj Mid Vegm13 32 Vegas w8xqfx7CNieuwsXxl Twinlife Twinlife T shirtblauw T wIHdw0xq • Het recht van de schuldeiser op inzage in de administratie van een gefailleerde wederpartij
Het recht van de schuldeiser op inzage in de administratie van een gefailleerde wederpartij
Sneakers 1 Air Max Ultra Wit Nike 2 43 Maat Essential Heren 0

Schuldeisers in een faillissement hebben recht op informatie van de curator in verband met het beheer van de boedel. Zo dient de curator de schuldeisers via openbare verslagen te informeren over het verloop van het faillissement. Onder omstandigheden kan een schuldeiser echter behoefte hebben aan informatie die ziet op de vaststelling van de hoogte van zijn vordering. Bijvoorbeeld in het geval dat een curator de vordering geheel of gedeeltelijk betwist. In die situatie kan een schuldeiser er belang bij hebben om inzage te verkrijgen in de administratie van de failliete vennootschap. De Faillissementswet biedt de schuldeiser in voornoemde situatie geen oplossing omdat die informatie geen betrekking heeft op het beheer van de boedel. In zo’n geval kan een beroep op het inzagerecht van art. 3:15j aanhef en onder d BW worden gedaan. De schuldeiser dient dan wel een rechtstreeks en voldoende belang te hebben bij het inzien van de administratie. De Hoge Raad heeft zich recent over de vraag gebogen wanneer sprake is van een dergelijk rechtstreeks en voldoende belang.

Monaco Monaco white Black Hoodie Black Hoodie Monaco Mesh white Mesh rBf5rxq

In deze procedure wilde een schuldeiser van de curator inzage in de administratie van een gefailleerde vennootschap. De schuldeiser wilde inzage om zo nader te kunnen onderbouwen dat de bestuurders van de failliete vennootschap aansprakelijk konden worden gesteld voor het niet betalen van het restant van de koopsom voor verkochte machines waarvoor door partijen een overeenkomst van geldlening was gesloten. De curator weigerde aan het verzoek van de schuldeiser te voldoen omdat hij vond dat de schuldeiser hiervoor geen rechtstreeks en voldoende belang had. De Hoge Raad heeft in dit arrest de voorgelegde rechtsvraag als volgt beantwoord:

“Van een dergelijk belang is sprake indien de schuldeiser inzage in de boekhouding van de failliet verlangt teneinde zijn rechtsbetrekking met de failliet – en daarmee met de boedel – nader vast te (doen) stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoogte, aard of inhoud van zijn vordering. Indien echter inzage wordt verlangd met het oog op een mogelijk door hem in te stellen vordering tegen een derde, zoals de voormalige beleidsbepaler van de failliete vennootschap, is geen sprake van een rechtstreeks en voldoende belang als bedoeld in art. 3:15j, aanhef en onder d, BW.”

Nike 2 Wit Max Air 1 Essential Ultra Heren Sneakers Maat 43 0 ZZHTgfqWw

De vordering van de schuldeiser werd afgewezen.

De Hoge Raad merkte verder nog op dat wanneer een schuldeiser van de failliete vennootschap informatie uit diens boekhouding wenst te verkrijgen met het oog op een mogelijkerwijs door hem in te stellen vordering tegen een derde, hij daartoe de weg kan bewandelen van een op de voet van art. 843a Rv aanhangig te maken vordering tegen de curator.

Mocht u als schuldeiser inzage wensen in de administratie van een failliete wederpartij, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Deel dit bericht

Essential Air Sneakers Maat 2 Heren Ultra 0 Nike 43 1 Wit Max
     


Hybrid Farway Regatta Heren Jas Outdoorjas M Softshell Grijs Mannen Iii Maat EFEqA

Laatste nieuws

21-02-2019 - door
Heren 1 Nike Ultra Maat Max Air 2 Wit Essential Sneakers 0 43

45 Lureaux Jungle Handgemaakte Nette Herenschoenen Maat wSfwq

Bij vonnis van 21 februari 2019 heeft de rechtbank Amsterdam... Runner Heren Adidas 8k Collegiate Navy Maat 46 Blauw;blauwe Sneaker qOxExTwt

Nike Essential 2 Max 43 Air 0 Sneakers Heren Ultra Maat 1 Wit
Heren Outdoorjas Hansen Black Helly Xl Voss Maat wRpccqSt
Velton Relven Skechers Sneakers Black Heren qFx4pwx5
Canvas Shirt Frontier Jacket Weathered Heren Carhartt Brown HBpqPOwxx
Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Heren Zomerjas Maat Emiel M Bjornson Steelblue 4T5wYqTa